Chránená krajinná oblasť Poľana

Horský masív Poľana patrí medzi prírodné osobitosti regiónu. Je to naše najvyššie sopečné pohorie, k...

Národný park Muránska planina

Územie Muránskej planiny sa nachádza v západnej časti Slovenského Rudohoria a predstavuje geomorfolo...

Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy

Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy sa v Banskobystrickom samosprávnom kraji rozprestiera na ú...

12. októbra 2016 o 15.00 hodine sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote uskutoční vernisáž výstavy „Život hraboša severského panónskeho“.    Prostredníctvom interaktívnych prvkov (model hrabošej nory, hľadanie pachovej stopy alebo určovanie drobných cicavcov v sovích vývržkoch) výstava odhalí návštevníkom tajný život vzácneho hraboša severského panónskeho a jeho životné prostredie. Výstavu pripravilo Bratislavské regionálne ochranárske združenie a návštevníci si ju budú môcť pozrieť do 30. novembra 2016.

BBSK – Novohradská knižnica Vás pozýva dňa 12.10.2016 o 16.00 hod.  na besedu s Antóniou Krzemieňovou, pod názvom TĚLONAPOVÍ. Ako jedna z mála sa zaoberá „skutočnou psychosomatiku“ a „psychohygienou“.

 

Dňa 1. októbra 2016 sa v malej vinohradníckej osade Stará Hora pri Sebechleboch konal festival vinohradníctva, ľudovej gastronómie a cestovného ruchu „Oberačka po Sebechlebsky“, ktorým sa ukončila Letná turistická sezóna v našom kraji.  Banskobystrický samosprávny kraj prostredníctvom oddelenia kultúry a cestovného ruchu Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja spolu s partnermi z Královéhradeckého kraja prezentovali najzaujímavejšie turistické atraktivity návštevníkom tohto festivalu.

4. októbra 2016 o 15.00 hodine sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote uskutoční vernisáž výstavy „Pohľad do minulosti krajčírstva“. Výstava prestaví dejiny krajčírstva v Rimavskej Sobote v období od vzniku krajčírskeho cechu pravdepodobne na prelome 16. a 17. storočia až do polovice 20. storočia. Návštevníci si výstavu budú môcť pozrieť do 30. novembra 2016.        

V poradí už 37. oslavy významnej tematickej celosvetovej udalosti vyzdvihujúcej socioekonomický význam cestovného ruchu, „Svetový deň cestovného ruchu“ sa ponesú v duchu témy „Cestovný ruch pre všetkých – podpora univerzálnej dostupnosti„. Svetová organizácia cestovného ruchu každoročne vyzýva členské štáty, aby v rámci týchto osláv zorganizovali rôzne kultúrno - spoločenské podujatia a tým prispeli k dôstojnému priebehu týchto osláv. Hlavným poslaním je zvýšiť povedomie o význame cestovného ruchu a o jeho prínose pre celkový rozvoj spoločností v rámci medzinárodného spoločenstva. Banskobystrický samosprávny kraj sa do tohtoročných osláv zapojí bezplatným sprístupnením expozícií a výstav múzeí a galérií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Kultúrne inštitúcie obohatia oslavy ukážkami tvorivých dielní, prednášok a besied o atraktivitách cestovného ruchu zameraných na tému „Cestovný ruch pre všetkých – podpora univerzálnej dostupnosti„ širokej a odbornej verejnosti.

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Zvolen sa 27. septembra 2016 o 16.30 hod. uskutoční slávnostná prezentácia novej knihy regionálneho autora Jozefa Weisa, Putovanie krajinami kontrastov.

Jozef Weis – výtvarník, publicista a cestovateľ. Študoval výtvarné umenie a filozofiu na UMB v Banskej Bystrici a dejiny umenia na UTV vo Zvolene. V minulosti pracoval ako redaktor Kultúrneho mesačníka a týždenníka Vpred, spolupracoval so Slovenským rozhlasom v Banskej Bystrici a bol členom Slovenského syndikátu novinárov. Je autorom kriminálnych príbehov Dni búrok a reportáží Po cestách dvoch kontinentov (1995)Ozveny ciest. Na svoje dobrodružné cesty po svete si rád pribaľuje kameru, pomocou ktorej sa snaží priblížiť históriu, kultúru a súčasný život navštívenej krajiny. Jozef Weis žije a tvorí vo Zvolene. V krajskej knižnici uvedie do literárneho života najnovšiu knihu Putovanie krajinami kontrastov symbolickým krstom. „Krstnou mamou“ bude primátorka Zvolena Ing. Lenka Balkovičová.  Súčasťou podujatia bude autogramiáda a predaj kníh.

Strana 10 z 85
  • Ubytovacie zariadenia

  • Sedem divov kraja

Pustý hrad

Pustý hrad
 

Pustý hrad je jeden z najstarších a najdôležitejších hradov na Slovensku.

Čítaj ďalej...

Kláštor v Hronskom Beňadiku

Benediktínsky kláštor

Dominantou obce Hronský Beňadik je gotický kláštor zo 14. storočia.

Čítaj ďalej...

Banská Štiavnica

Banská Štiavnica
 

Mesto zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Čítaj ďalej...

Čiernohronská železnica

Čiernohronská železnica

Za záchranu tejto pamiatky vďačíme partii nadšencov.
 

Čítaj ďalej...

Špania dolina

Špania Dolina
 

Obec vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej kultúry.
 

Čítaj ďalej...

Kremnická mincovňa

Kremnická mincovňa

Jeden z najstarších nepretržite vyrábajúcich podnikov na svete.

Čítaj ďalej...

Drevený kostol v Hronseku

Drevený kostol v Hronseku

Od roku 2008 zapísaný v zozname kultúrneho dedičstva UNESCO.

Čítaj ďalej...

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka