Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici, ktorého jednou zo stálych expozícií je aj Banské múzeum v prírode, predstavuje jediné múzeum svojho druhu na Slovensku. Múzeum dokumentuje históriu baníctva, geológie, technické exponáty, ale aj históriu Banskej Štiavnice a jej okolia.

Múzeum mincí a medailí Národnej banky Slovenska je jedinečným špecializovaným múzeom na oblasť numizmatiky.

Múzeum je  zamerané na historický vývoj Novohradu so špecializáciou na dejiny smaltovníctva a na dokumentáciu výroby skla a sklárskeho priemyslu na území Banskobystrického samosprávneho kraja. Galéria je zameraná na galerijnú dokumentáciu všetkých disciplín výtvarného umenia jednotlivých historických období s dôrazom na oblasť Novohradu. 

Pohronské múzeum v Novej Bani, ktoré mapuje oblasť  stredného Pohronia sídli v budove pôvodnej gotickej radnice v centre Novej Bane.

Hoci Horehronské múzeum v Brezne patrí medzi mladšie múzeá na Slovensku, za päť desaťročí svojho regionálneho pôsobenia však zozbieralo množstvo hmotných, písomných a obrazových dokumentov – etnografických, historických a literárnych – charakterizujúcich dejiny a kultúru vo svojej zbernej oblasti na hornom toku Hrona, od Telgártu po Banskú Bystricu, s presahom do susediacich regiónov.

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote  je piate najstaršie múzeum na Slovensku a v Banskobystrickom samosprávnom kraji patrí k najväčším.

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici je kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja s pôsobnosťou  pre strednú a južnú časť stredoslovenského regiónu.

Krajská hvezdáreň a planetárium je kultúrno-výchovné zariadenie prírodovedného charakteru, šíriace poznatky z odboru astronómie a príbuzných prírodných a technických vied a rozvíjajúce záujmovú činnosť a mimoškolské vzdelávanie.

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré je zamerané na dokumentáciu histórie a súčasnosti lesníctva a drevárstva na Slovensku.

Štúrovský básnik a zberateľ ľudovej slovesnosti August Horislav Škultéty sa narodil 7. augusta 1819 vo Veľkom Krtíši.

Strana 3 z 4
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Kultúra Články podľa dátumu: pondelok, 01 august 2016