V kategórii Iné pamiatky
Prečítané 3052

Kostol sv. Františka z Assisi

(1 Hlas)
Kostol sv. Františka z Asissi Kostol sv. Františka z Asissi K. Melichová

Súčasný klasicistický kostol sv. Františka z Assisi pochádza zo začiatku 19. storočia. Bol vybudovaný na mieste prvého detvianskeho, renesančného kostola zo 17. storočia, z ktorého bola ponechaná iba veža, ktorú nadstavili.

Kostol má pôdorys v tvare kríža, pričom oltár smeruje na východ a veža na západ. Priestory kostola sú zaklenuté pruskými klenbami a na nárožiach sa nachádzajú piliere ozdobené iónskymi a korintskými prvkami. Hlavný klasicistický oltár pochádza z r. 1823, uprostred je sv. František
z Assisi. Nad ním je umiestnený oltárny nadstavec s obrazom Najsvätejšej Trojice. Pôvodne svätyňu od lode oddeľovali „šránky“ – plôtiky, ktoré boli po II. vatikánskom koncile (1965) zrušené. Ľavý bočný oltár Božského srdca je taktiež klasicistický z prvej polovice 19. storočia (zrejme tiež z r. 1823) s obrazom bližšie neurčeného svätca. Napravo je bočný oltár Nepoškvrneného srdca Panny Márie s obrazom sv. Jána Nepomuckého, ktorý  je taktiež datovaný do tohto obdobia. Obrazy Krížovej cesty pochádzajú z konca 19. storočia. Z tohto obdobia sú aj bohostánky na troch oltárnych stoloch.

Klasicistická kazateľnica je zo začiatku 19. storočia. Na bočnom parapete v troch reliéfnych ováloch sú znázornené biblické výjavy.

Kostol zdobia okrem iného tri stropné olejomaľby: Nanebovzatie Panny Márie, Pán Ježiš v Getsemanskej záhrade a Posledná večera. Na farebných vitrážových oknách je vo svätyni zobrazená Posledná večera a Dobrý pastier, v hlavnej lodi apoštoli sv. Peter a sv. Pavol a v zadnej časti chrámu sv. Dominik Savio a sv. Mária Goretti.

Súčasný organ je z roku 1968, pričom zo starého organu postaveného v r. 1917 boli na jeho výstavbu použité dobré píšťaly a organová skriňa.

Zdieľajte

Nechaj odkaz

Vyplňte potrebné informácie (*). HTML kód nie je povolený.

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Pamiatky Iné pamiatky