Stredoveký rímskokatolícky Kostol Najsvätejšej Trojice v Rákoši postavili v časoch najväčšieho rozkvetu gemerského baníctva saskí kolonisti z vďaky za úspešnú cestu z ďalekej domoviny, ktorú vyjadrili nádhernými nástennými maľbami.

V 14. storočí sa Gemer stal sídlom župy a jej druhým najväčším mestom. Obec Gemer bola niekoľko storočí sídlom vzdelávania.

V roku 1996 vznikla prvá turistická trasa na Slovensku, nazývaná Gotická cesta. Spája dve bývalé stolice Spiš a Gemer a prekračuje štátnu hranicu do Poľska a Maďarska.

Klasicistický tolerančný kostol bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Je to druhá najstaršia stavba v meste postavená v druhej polovici 18. storočia.

V roku 1862 bolo v Revúcej, najvýznamnejšom centre slovenského národného a kultúrneho života založené Slovenské evanjelické gymnázium, ktoré poznáme pod názvom Prvé slovenské gymnázium.

Drevená zvonica v Turíčkach patrí medzi najstaršie drevené sakrálne stavby. Stála už v roku 1371. Nájdete ju za Cinobaňou. Z tejto obce pochádza aj Tibor Kobliček, známy výrobca ľudových hudobných nástrojov.

Kostol v Turíčkach - pôvodne gotická jednoloďová stavba bola v rokoch 1928 – 1929 zbúraná.

Románsko-gotický kostolík bol vybudovaný v tretej štvrtine 13. storočia. Na stenách kostola sú umiestnené veľmi vzácne gotické maľby. Vedľa kostola je renesančná drevená zvonica z druhej polovice 17. storočia. Počas tureckých vojen bol podľa všetkého kostolík vypálený a preto dostal v 70. rokoch 17. storočia novú strechu. Vedľa kostolíka bola v tomto období postavená aj drevená zvonica, krásny príklad ľudovej architektúry ovplyvnenej renesančným slohom. Celý areál patrí k národným kultúrnym pamiatkam Slovenska.

Synagóga v secesnom štýle vznikla v rokoch 1924 až 1926, ako dielo maďarského architekta Baumhorna, na mieste schátralej synagógy z roku 1863.

Pôvodnú historickú architektúru mesta so secesnými domami dnes predstavuje Masarykova ulica, prvýkrát vydláždená v roku 1830.

Strana 3 z 6
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Pamiatky Iné pamiatky