Kalvínsky kostol s kohútom je neogotickou dominantou hlavného námestia.

V polovici 18. storočia krupinskí mešťania objednali u kremnického sochára Dionýza Ignáca Stanettiho Svätotrojičný stĺp – morové súsošie na hlavné námestie Veľký rínok.

Je to vzácna renesančná jednoposchodová budova z roku 1554, ktorá bola v 18. storočí barokovo upravená.

Morový stĺp so súsoším sv. Trojice bol postavený na znak vďaky mesta za ústup morovej epidémie v rokoch 1710 – 1711.

K vzácnym a navštevovaným pamiatkam Banskej Štiavnice patrí Kostol sv. Kataríny, ktorý stojí na prudkom svahu a uzatvára dolnú časť historického jadra.

Klopačka je dvojposchodová vežovitá renesančno-baroková stavba z roku 1681.

Komorský dvor – Kammerhof – je najväčším stavebným komplexom na území historického mesta.

 Kalvária je spolu s Banskou Štiavnicou súčasťou svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Staré Hory sa pokladajú za najstaršiu banícku lokalitu v okolí Banskej Bystrice. Ťažila a spracúvala sa tu strieborná a medená ruda. Najväčší rozmach baníctva nastal v rokoch 1495 – 1546, keď banské podniky prevzala Thurzovsko-Fuggerovská spoločnosť. Dominantou obce je pútnický, pôvodne gotický Kostol Panny Márie z polovice 15. storočia.

Rímskokatolícky kostol Svätého Františka Serafínskeho v obci Poniky, je známy svojimi nástennými maľbami a jeho bohatá vnútorná výzdoba je považovaná za galériu sakrálneho umenia. Kostol postavili v roku 1310 a bol viackrát upravovaný. Kostol začiatkom novembra roku 2000 navštívil anglický korunný princ Charles.

Strana 4 z 6
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Pamiatky Iné pamiatky Detvianska Kalvária