Kláštor v Hronskom Beňadiku

Kláštor v Hronskom Beňadiku

Dominantou obce Hronský Beňadik je gotický kláštor, ktorý sa nachádza juhozápadne od obce na severovýchodnej skalnej ostrohe Hája. Kláštorný komplex tvorí trojloďová gotická bazilika zo 14. storočia, budovy kláštora, vonkajšie a vnútorné nádvoria a systém opevnenia. Legenda o založení kláštora hovorí, že panovník Gejza I., brat Ladislava sa rozhodol postaviť na tomto území svätyňu a kláštor, ktoré by sa aspoň z časti vyrovnali významu benediktínskeho kláštora na hore sv. Martina (dnešná Pannohalma v Maďarsku).   Bolo to jeho obľúbené miesto, kde sa ako slovenské knieža rád zdržiaval po mnohých bojoch, v ktorých oslobodil svoju krajinu od cudzích ľudí sídliacich na kráľovskom dvore kráľa Šalamúna.  V roku 1075 bol opátsky chrám postavený v románskom štýle. Vysvätil ho ostrihomský arcibiskup Nehemiáš. Odtiaľ mali benediktíni učiť náš ľud obrábať zem, čítať, písať ako aj všetkým remeslám. Kláštor v Hronskom Beňadiku sa tak stal na viacero storočí kultúrnym a politickým centrom stredného Slovenska a Pohronia.   

Hlasuj
(3 hlasov)
Dňa 21. Júla 1881 Svätý Beňadik vyhorel do základov. Tento požiar zachvátil kostol aj kláštor. Materiálne škody boli obrovské. Ostrihomská…
Hlasuj
(1 Hlas)
Kláštor existoval zrejme už pred rokom vydania tzv. zakladajúcej listiny. Pôvodná románska stavba kostola mala na východe tri apsidy (polkruhové…
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Pamiatky 7 divov Kláštor v Hronskom Beňadiku