Turecký most cez rieku Ipeľ v Poltári je tretím najstarším zachovaným mostom svojho druhu na Slovensku.

Za miestnu pamätihodnosť obce Lišov boli vyhlásené aj kamenné obydlia, ktoré sú dodnes funkčné.

Symbol Krupiny – Vartovka – plnila dôležitú funkciu pri obrane mesta proti tureckým nájazdom.

Železničný most pri Telgárte je prvou členenou oblúkovou konštrukciou zo železobetónu na niekdajších československých tratiach.

Stavba hlavného 10,4 km dlhého úseku z Hronca na Čierny Balog začala v roku 1908 a už v januári 1909 sa začalo s pravidelnou prevádzkou.

Špaňodolinský banský vodovod je najstarším a najdlhším hydrotechnickým dielom svojho druhu na Slovensku. Dômyselný približne 40 km dlhý systém drevených žľabov vybudovaný v 15. až 16. storočí po viac ako 400 rokov privádzal vodu do oblasti Španej Doliny až spod Prašivej v Nízkych Tatrách. Táto voda poháňala najrôznejšie banské zariadenia v celom špaňodolinskom banskom revíri.
Z banského vodovodu sa do dnešných dní zachovali len zvyšky – zárezy, násypy či kamenné múry roztrúsené v lesoch Starohorských vrchov. V lokalite Izbice pod Jelenskou skalou, ktorá leží na frekventovanej turistickej trase medzi Donovalmi a Šachtičkami, však lesníci v spolupráci s OZ Nový Kumšt vybudovali ukážku pôvodného diela. Okrem rekonštrukcie časti dreveného vodovodu sa tu nachádza aj informačná tabuľa oboznamujúca návštevníka s temer zaniknutým unikátom, socha žliabkara a oddychový altánok.                

 

Strana 2 z 2
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Pamiatky Technické pamiatky Články podľa dátumu: pondelok, 09 júl 2018