Vígľašký zámok (hrad) sa nachádza na nevysokom plochom výbežku (375 m.n.m.) kopca Javorie, ktorý obteká rieka Slatina, v tesnom susedstve starobylej obchodnej cesty z Lučenca do Zvolena.

V okolí mesta Banská Štiavnica sa nachádza umelo vybudovaný v Európe ojedinelý systém vodných umelých jazier - tajchov, ktorý slúžil ako dômyselný vodohospodársky systém pre potreby štiavnických baní.

Kremnica vznikla v roku 1 328, kedy kráľ Karol Róbert udelil baníckej osade privilégiá slobodného kráľovského banského a minciarskeho mesta.

Nie je nič jednoduchšie ako nájsť a navštíviť mesto Zvolen, ktoré vďaka svojej polohe predstavuje križovatku cestných a železničných ťahov celoslovenského významu.

Krásy mesta ukrytého uprostred Štiavnických vrchov objavili aj svetoví odborníci a práve vďaka jeho neopakovateľnej kráse a atmosfére sa mesto dostalo na Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.

Krajské mesto Banská Bystrica je najväčším mestom v kraji. Prekrásne okolie mesta, nazývaného aj mesto pod Urpínom, ponúka veľké množstvo možností aktívneho trávenia voľného času, ale aj možností poznávania vzhľadom k tomu, že patrí k štyrom najvýznamnejším kráľovským mestám na našom území.

Starobylý gotický kostol Svätého Jána Krstiteľa neďaleko obce Kremnické Bane leží v geografickom strede Európy.

V roku 1982 sa uskutočnila zarážka štôlne Andrej, ktorá sa nachádza neďaleko šachty Ludovika v severozápadnej časti Kremnice.

Dominantným prvkom námestia je 22 metrov vysoký barokový Morový stĺp sv. Trojice. Ide o najväčší tzv. morový stĺp v strednej Európe s najbohatšou dekoráciou.

Kremnica je historickým centrom ťažby zlata na Slovensku, ale aj slovenského mincovníctva.

Strana 2 z 11
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Pamiatky