Dedinku Drienčany môžeme pokojne nazvať aj dedinkou rozprávkovou. Drienčany sú totiž dlhoročným pôsobiskom najznámejšieho zberateľa slovenských ľudových rozprávok – Pavla Dobšinského.

Na pravom brehu rieky Rimavy v obci Veľké Teriakovce sa nachádza zrekonštruovaný vodný mlyn z 19. storočia. Expozícia mlyna poskytuje komplexné informácie o celom postupe spracovávania obilia, ale aj o tradičných remeslách a výrobných postupoch  predkov z tohto obdobia.  Tento mlyn, ktorý stojí ako monument nad riekou Rimavica bol zaradený do zoznamu kultúrnych pamiatok. V mlyne vo Veľkých Teriakovciach sa mlelo až do roku 1961. Ďalších 5 rokov sa v ňom šrotovalo a 40 rokov chátral.

Najvýznamnejšou dominantou obce Kraskovo je starobylý ranogotický evanjelický kostol. Na jeho stenách sa zachovali gotické nástenné maľby.

Rimavská Baňa patrí medzi najstaršie obce v Malohonte. Husitmi opevnený evanjelický kostol vznikol prestavbou a rozšírením pôvodného románskeho kostola.

V Kyjaticiach objavili archeológovia žiarové pohrebisko, odkryli mnohé skrinkové hroby, aké sa zatiaľ nikde inde nenašli.

Stredoveký rímskokatolícky Kostol Najsvätejšej Trojice v Rákoši postavili v časoch najväčšieho rozkvetu gemerského baníctva saskí kolonisti z vďaky za úspešnú cestu z ďalekej domoviny, ktorú vyjadrili nádhernými nástennými maľbami.

Historická vysoká pec z roku 1871 je postavená z lomového kameňa. Spočíva na štyroch mohutných pilieroch s pôdorysom 4 x 4 m.

V 14. storočí sa Gemer stal sídlom župy a jej druhým najväčším mestom. Obec Gemer bola niekoľko storočí sídlom vzdelávania.

V roku 1996 vznikla prvá turistická trasa na Slovensku, nazývaná Gotická cesta. Spája dve bývalé stolice Spiš a Gemer a prekračuje štátnu hranicu do Poľska a Maďarska.

Zrúcanina hradu sa vypína nad obcou Muráň. Kedysi bol najvyššie položeným hradom na Slovensku. Vznikol pravdepodobne v 2. pol. 13. storočia. Okrem strážnej funkcie slúžil prechodne aj ako poľovnícke sídlo kráľovskej družiny. Po požiari v roku 1702 ostal hrad pomerne zachovalý, no i napriek tomu nebol obývaný. Tzv. Dolný hrad bol až do konca 2. svetovej vojny obývaný, v súčasnosti v ňom sídli Okresné vlastivedné múzeum.

Strana 5 z 11
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Pamiatky