Klasicistický tolerančný kostol bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Je to druhá najstaršia stavba v meste postavená v druhej polovici 18. storočia.

V roku 1862 bolo v Revúcej, najvýznamnejšom centre slovenského národného a kultúrneho života založené Slovenské evanjelické gymnázium, ktoré poznáme pod názvom Prvé slovenské gymnázium.

Drevená zvonica v Turíčkach patrí medzi najstaršie drevené sakrálne stavby. Stála už v roku 1371. Nájdete ju za Cinobaňou. Z tejto obce pochádza aj Tibor Kobliček, známy výrobca ľudových hudobných nástrojov.

Kostol v Turíčkach - pôvodne gotická jednoloďová stavba bola v rokoch 1928 – 1929 zbúraná.

Turecký most cez rieku Ipeľ v Poltári je tretím najstarším zachovaným mostom svojho druhu na Slovensku.

Hrad Šomoška je zrúcanina hradu v chotári obce Šiatorská Bukovinka. 

Hrad stojí v okrese Lučenec v povodí rieky Ipeľ, v centre chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina

Hrad Divín vznikal v rokoch 1275 až 1320 spolu s osadou na jeho úpätí. Bol centrom panstva Divín, ktoré postupne patrilo viacerým šľachtickým rodom. Po roku 1472 často menil majiteľov. Veľký význam nadobudol Divínsky hrad po dobytí Fiľakovského hradu Turkami. Uhorský snem rozhodol v roku 1559 o jeho prebudovaní na protitureckú pevnosť na obranu stredoslovenských banských miest. Od konca 17. storočia je hrad v ruinách.

Románsko-gotický kostolík bol vybudovaný v tretej štvrtine 13. storočia. Na stenách kostola sú umiestnené veľmi vzácne gotické maľby. Vedľa kostola je renesančná drevená zvonica z druhej polovice 17. storočia. Počas tureckých vojen bol podľa všetkého kostolík vypálený a preto dostal v 70. rokoch 17. storočia novú strechu. Vedľa kostolíka bola v tomto období postavená aj drevená zvonica, krásny príklad ľudovej architektúry ovplyvnenej renesančným slohom. Celý areál patrí k národným kultúrnym pamiatkam Slovenska.

Monumentálny renesančno-barokový kaštieľ, prestavaný z pôvodného hradu, na vyvýšenine nad obcou, reprezentačné šľachtické sídlo, dominanta širokého okolia.

Strana 6 z 11
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Pamiatky