Synagóga v secesnom štýle vznikla v rokoch 1924 až 1926, ako dielo maďarského architekta Baumhorna, na mieste schátralej synagógy z roku 1863.

Pôvodnú historickú architektúru mesta so secesnými domami dnes predstavuje Masarykova ulica, prvýkrát vydláždená v roku 1830.

Kalvínsky kostol s kohútom je neogotickou dominantou hlavného námestia.

Čabraď je zrúcanina hradu nachádzajúca sa pri obci Čabradský Vrbovok uprostred Krupinskej vrchoviny na kopci nad údolím Litavy. Pôvodne sa tento hrad nazýval Litava.

Za miestnu pamätihodnosť obce Lišov boli vyhlásené aj kamenné obydlia, ktoré sú dodnes funkčné.

V južnej časti Štiavnických vrchov v obci Sebechleby sa nachádza lokalita Stará hora, ktorá tvorí pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

Zaujímavým typom hradu je rozložité opevnenie 5 km od  Krupiny, ktoré patrilo k stavbám určeným na ochranu pred tureckým nebezpečenstvom.

V polovici 18. storočia krupinskí mešťania objednali u kremnického sochára Dionýza Ignáca Stanettiho Svätotrojičný stĺp – morové súsošie na hlavné námestie Veľký rínok.

Symbol Krupiny – Vartovka – plnila dôležitú funkciu pri obrane mesta proti tureckým nájazdom.

Železničný most pri Telgárte je prvou členenou oblúkovou konštrukciou zo železobetónu na niekdajších československých tratiach.

Strana 7 z 11
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Pamiatky