Majestátna budova niekdajšieho Reálneho dievčenského reformného gymnázia, dnes sídlo Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. Univerzita je najväčšou verejnou vysokou školou v regióne. Navštevuje ju viac ako 14 tisíc študentov.

Atraktívny objekt bývalej pobočky Československej banky postavili začiatkom tridsiatych rokov minulého storočia v novorenesančnom slohu. Je to prvá slovenská banka v niekdajšej Zvolenskej župe. Z banky miestneho významu sa stal peňažný ústav s regionálnou pôsobnosťou. Dodnes plní funkciu peňažného ústavu – je sídlom pobočky Národnej banky Slovenska.

Od roku 1713 stojí nad mestom, pod vrcholom Urpína, Kaplnka Božieho hrobu – Kalvária. Jej súčasťou je aj krížová cesta s ôsmimi kaplnkami. Kostolík postavili obyvatelia mesta ako spomienku na rozsiahlu morovú epidémiu, ktorá postihla mesto v roku 1710. V rokoch 2006 až 2008 bola Kalvárska hora komplexne zrekonštruovaná.

Budova vznikla veľkorysou prestavbou dvoch gotických meštianskych stavieb, po ktorých zostali gotické fragmenty, ako napríklad erb z roku 1492. Bola sídlom banky, rozhlasu i múzea SNP. V jej tesnej blízkosti slúžil pápež Ján Pavol II. v septembri 2003 omšu za účasti sto tisíc zhromaždených. Dnes v budove sídli Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja.

Na mieste pôvodného dreveného artikulárneho kostola v Lazovnej ulici, postavili v rokoch 1803 – 1807 evanjelický kostol, ktorý patrí k výrazným klasicistickým pamiatkam Banskej Bystrice. Kostolný organ z roku 1893 má 20 registrov, dva manuály a 1 317 píšťal.

Koncom 18. storočia sa Banská Bystrica stala sídlom župy, ktorá od roku 1764 sídlila v rozsiahlom barokovom objekte na Lazovnej ulici. V súčasnosti v ňom sídli Štátna vedecká knižnica a nachádza sa tu aj detašovaná Kancelária prezidenta Slovenskej republiky.

Postavený v polovici 16. storočia. Nad hlavným portálom je nápis BENEDICTIO DOMINI DIVITES TACIT 1610 (Požehnanie Pánovo prináša bohatstvo, R. P. 1610). V roku 1620 v ňom údajne zvolili sedmohradské knieža Gabriela Bethlena za uhorského kráľa. Bethlenov dom patrí k zriedkavo zachovaným typom veľkopriestorových meštianskych domov, ktoré majú atiku a arkádové členené nádvorie. V súčasnosti je sídlom Stredoslovenskej galérie.

Kostol sv. Alžbety na Dolnej ulici postavili v roku 1303 ako súčasť mestského špitála pre chorých a nevládnych baníkov.

Jeden z najkrajších domov na námestí pochádza z druhej polovice 17. storočia. Renesančný portál je dekorovaný erbom so symbolmi dvoch baníkov v slávnostnom odeve. Na prvom poschodí je majestátna otvorená lodžia so šiestimi oblúkmi na kamenných stĺpoch. Zdobené sály a lodžia nemajú na Slovensku obdobu.

Thurzov dom patrí k najstarším zachovaným svetským stavbám v Banskej Bystrici. Je to dvojposchodová renesančná budova postavená na starších gotických základoch. V súčasnosti je v priestoroch domu inštalovaná spoločenskovedná expozícia Stredoslovenského múzea.

Strana 10 z 11
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Pamiatky