V kategórii Chránené územia
Prečítané 2291

Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy

(5 hlasov)
zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Sitno.JPG zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Sitno.JPG

Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy sa v Banskobystrickom samosprávnom kraji rozprestiera na území okresu Banská Štiavnica.

CHKO Štiavnické vrchy bola vyhlásená v roku 1979. Svojou výmerou 77 630 ha predstavuje najväčšiu CHKO na Slovensku. Územie má osobitné postavenie tak pre svoju kultúrno-historickú hodnotu, ako i preto, že je to najväčšie vulkanické pohorie na Slovensku. Biogeografická poloha územia na rozhraní dvoch rozdielnych klimatických typov spôsobuje prelínanie panónskych prvkov flóry a fauny s karpatskými horskými prvkami. Ďalšou charakteristickou črtou je jeho bohatá banícka minulosť, dokumentovaná unikátnymi technickými pamiatkami a tiež osobitný krajinársky charakter. Výskytom a počtom minerálov nemá na Slovensku obdobu.

Najvyšším vrchom je Sitno (1009,2 m.n.m.), najnižší bod sa nachádza v údolí Hron pri Kozárovciach (180 m.n.m.). Z geologického hľadiska budujú Štiavnické vrchy andezity, ryolity, brekcie a tufy. Miestami sa vyskytujú horniny melafýrovej série pestré pieskovce, bridlice, kremence a vápence. Územie má pestré geologické zloženie, ktoré sa odráža aj v pestrosti jeho reliéfu. Miestami erózne trosky lávových pokrokov, resp. prúdov vytvárajú výrazné vrchy. Vypreparované sopúchy a žilné telesá vystupujú často vo forme brál. V pohorí sa nachádza množstvo kamenných morí.

Charakter živočíšstva podmieňujú nielen ekologické faktory prírodného prostredia, ale v značnej miere aj človek, ktorý tu od 12. storočia sústavne zasahuje do prírody intenzívnym využívaním územia. V Štiavnických vrchoch je možné pozorovať prelínanie karpatských druhov s panónskymi, podobne sa striedajú druhy západné s východnými. Celkove sa tu nachádza vyše 100 druhov vtákov, 40 druhov cicavcov, asi 20 druhov rýb, veľké mnoťstvo bezstavovcov. Mnohé z týchto žijúcich živočíšnych druhov sú zákonom chránené.

 

Zdieľajte

Nechaj odkaz

Vyplňte potrebné informácie (*). HTML kód nie je povolený.

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Príroda Chránené územia Články podľa dátumu: nedeľa, 21 október 2018