V kategórii Prírodné zaujímavosti
Značky
Prečítané 1276

Bystrianska jaskyňa

(3 hlasov)

Nachádza v obci Bystrá pri Brezne. Tvorí ju Stará a Nová jaskyňa s dĺžkou 3 000 m.

Jej prieskum sa začal ešte na začiatku storočia objavením priepasti pod názvom Peklo, Novej jaskyne a jej časti s názvom Klenotnica. Využíva sa na speleoterapiu. Jaskyňa je v terajšom stave sprístupnená od roku 1968.

V závislosti od zahlbovania dna doliny ju vo viacerých vývojových štádiách vytvorili ponorné vody Bystrianky pritekajúce na krasové územie z južných svahov Nízkych Tatier. Najstarším je meandrovité riečisko v Starej jaskyni, ktorej vchod je 70 m nad terajším tokom Bystrianky. V súčasnosti ide o ponorný vodný tok najnižšími a najmladšími časťami Novej jaskyne, ktoré ležia 14 m nižšie ako ponor Bystrianky pred jaskyňou.
Vodný tok sa objavuje aj na dne neďalekého Bystrianskeho závrtu, ktorého priepasťovité podzemné priestory dosahujú dĺžku vyše 650 m a hĺbku 165 m.
Vyvieračky vo Valaskej sú od ponorov vzdialené 3300 m pri výškovom rozdiele vyše 70 m.

Hlavné priestory Novej jaskyne predstavujú zväčša úzke a vysoké puklinové chodby rozšírené koróziou a eróziou vodného toku. V jaskyni sú aj väčšie, sieňovité a dómovité priestory, zväčša rútivého charakteru (Zrútený dóm, Mostárenské siene). Teplota vzduchu je 5,7 až 6,7 °C, relatívna vlhkosť 92 až 98 %. V jaskyni žije 8 druhov netopierov.

Zdieľajte

Nechaj odkaz

Vyplňte potrebné informácie (*). HTML kód nie je povolený.