V kategórii Prírodné zaujímavosti
Prečítané 2334

Banskobystrický geomontánny park - územie s hodnotným geologickým potenciálom

(2 hlasov)

Banskobystrický samosprávny kraj disponuje vzácnymi geologickými a montánnymi hodnotami, ktoré vytvárajú výborné podmienky pre rozvoj geoturizmu.

Geopark je územie s geologickým potenciálom, ktoré zhodnocuje bohaté geologicko – montanistické a kultúrno – historické hodnoty pre rozvoj cestovného ruchu. Na území tohto jedinečného geoparku sa v minulosti ťažila medená ruda v oblasti Španej Doliny, Starých Hôr a Ľubietovej. Drahé kovy zlato, striebro a meď , ktoré sa ťažili v mestách Banská Bystrica a Kremnica vyvážali významné rodiny, akými boli Thurzovci a Fuggerovci. Banskobystrický geopark  ako špecifický produkt cestovného ruchu spojený s baníctvom, históriou, archeológiou    má ambíciu stať sa súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Územie Banskobystrického geoparku sa rozprestiera na ploche 866 km2 a zahŕňa katastrálne územie mesta Banská Bystrica a 42 obcí okresu Banská Bystrica, mesta Kremnica a časť územia 2 obcí v okrese Brezno. Z hľadiska budovania kultúrnej a poznávacej infraštruktúry sa člení na geomontánne oblasti troch kategórií. Na území Banskobystrického geoparku je 292 lokalít.

Zdieľajte

Nechaj odkaz

Vyplňte potrebné informácie (*). HTML kód nie je povolený.