Nachádza v obci Bystrá pri Brezne. Tvorí ju Stará a Nová jaskyňa s dĺžkou 3 000 m.