Okres Krupina

Okres Krupina

Okres  Krupina leží  v západnej  časti kraja  a susedí s okresmi Veľký Krtíš, Zvolen, Banská Štiavnica a Levice. Na západnej strane sa rozprestierajú Štiavnické vrchy a údolie Krupinice a Štiavnice, v strede a na východe Bzovícka pahorkatina a Krupinská planina s riekou Litava, na juhu Ipeľská pahorkatina. Väčšina územia je pokrytá lesmi. Okres sa radí k podhorským poľnohospodárskym krajinným typom a má slabší priemyselný ráz. Väčšina obyvateľov je zamestnaných v poľnohospodárstve a v lesníctve. V okrese v rámci priemyslu prevažuje strojárska výroba, výroba nábytku a stavebných materiálov. Rozloha okresu je 585 km² s počtom obyvateľov 22 583. Hustota obyvateľstva je 39 osôb/km2 (stav k 30.6.2015).

Veľmi dobré podmienky sú na rozvoj kúpeľného a zdravotného cestovného ruchu. V okrese sa nachádzajú minerálne a termálne pramene, ktoré sú využívané v kúpeľnom meste Dudince.

Ponuka cestovného ruchu v okrese je zameraná na spoznávanie kultúrno-historických pamiatok a ľudových tradícií. Najužnom okraji štiavnických vrchov v regióne Hont v obci Sebechleby sa nachádza malá vinohradnícka osada Stará Hora, ktorá je rezerváciou ľudovej architektúry. Je atraktívna výnimočnou architektúrou a súborom ručne kopaných vínnych pivníc. Každoročne sa tu koná Oberačka po Sebechlebsky, festival vinohradníctva, ľudovej gastronómie, cestovného ruchu a zábavy. Pivnice sú počas konania tohto festivalu otvorené a návštevníkom ponúkajú víno a burčiaky domácich producentov, tradičné sebechlebské jedlá a iné produkty regiónu. Počas festivalu prebieha na pódiu bohatý kultúrny program, v ktorom sa predstavia folklórne skupiny nielen z regiónu Hont, ale aj celého Slovenska. Podujatie je spestrené  jarmokom ľudových remesiel s ukážkami ľudovo-remeselnej výroby. Cieľom tohto festivalu je zvýšiť atraktivitu produktu vidieckeho cestovného ruchu vo forme kultúrno-spoločenského podujatia. V Krupinskej planine sa nachádzajú malé vidiecke sídla so zachovalou ľudovou architektúrou. Ľudová architektúra je zachovaná aj v Hontianskych Nemciach, kde sa nachádzajú kamenné domy so slamenými strechami a zdobenými vchodmi do dvorov.

Pri obci Sucháň na rozhraní okresov Krupina a Veľký Krtíš je balvan s otvorom, tzv. Trúbiaci kameň. Je zaujímavou prírodnou atrakciou. Ďalšou atraktivitou vyhlásenou za chránené územie je Štandarígeľ, krupinské bralce, ktoré tvoria netradičné skalné andezitové päťuholníkové stĺpy. 

Jedným z najvzácnejších klenotov regiónu je hrad Bzovík, ktorý patrí medzi zrúcaniny opevneného kláštora a ktorý vznikol v 12. storočí. Kláštorný hrad s mohutnými opevnenými baštami a vodnou priekopou zohrali významnú úlohu v boji proti tureckým vojskám. Dnes zakonzervované časti opevnenia a bašty patria medzi atraktívne turistické miesta.
Zrúcaniny hradu Čabraď sú zaujímavým turistickým cieľom. Patril do skupiny stredoslovenských hradov, ktoré mali chrániť cesty k banským mestám a neskôr aj proti Turkom. Hrad sa nachádza na hradnom vrchu, ktorý je v súčasnosti prírodnou rezerváciou s najvyšším stupňom ochrany a s najväčším výskytom plazov na Slovensku. Atraktivitou mesta Krupina je strážna veža Vartovka, ktorá zohrala významnú úlohu v protitureckom odboji. Pestovanie viniča dáva priestor k zachovaniu vinárskych tradícií, tvorbe nových produktov a k rozvoju cestovného ruchu. Región má veľké rezervy aj v rozvoji turistiky
a cykloturistiky.

Autor: Ing. Silvia Neviďanská

Hlasuj
(5 hlasov)
Kúpeľné mesto Dudince je jedným z najmenších miest Slovenska s vyše 700-ročnou kúpeľnou tradíciou. Historické pramene hovoria o 32 kamenných nádržiach z rímskych čias,…
Hlasuj
(4 hlasov)
Mesto Krupina je okresným mestom. Leží na rozhraní Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny v údolí riečky Krupinica. S rodným listom…
Hlasuj
(8 hlasov)
Atraktivity na trase Svätotrojičné námestie - Pseudobarokový mestský dom, Svätotrojičný stĺp Západná strana mesta - Bazilika narodenia Panny Márie, mestské…
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Región Hont Krupina Články podľa dátumu: štvrtok, 18 máj 2017