Okres Brezno

Okres Brezno

Okres Brezno sa rozprestiera v Horehronskej kotline, ktorá sa začína pri Telgárte pod sedlom Besník a končí sa západnými hranicami okresu za obcami Nemecká a Ráztoka. Jeho územie je na severnej strane po celej dĺžke ohraničené južnými svahmi hrebeňa Nízkych Tatier, na južnej strane masívom Poľany, Veporskými vrchmi a terénnym reliéfom okraja Národného parku Muránska Planina. Východným okrajom sa dotýka západných výbežkov Spišsko-gemerského krasu. Susedí s okresmi Banská Bystrica, Detva, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota. Povrch okresu je členitý, väčšinou hornatý s vysokým podielom lesov. Celým horehronským podolím od prameňa pod Kráľovou hoľou preteká v smere východ - západ rieka Hron, ktorá tvorí kostru hydrologickej siete. Rozloha okresu je 1365 km2 a žije tam cca 62 794 obyvateľov. Hustota obyvateľstva je 50 obyvateľov/km2. Z celkového počtu obcí okresu má štatút mesta Brezno.

Okres Brezno má veľmi dobré podmienky na rozvoj cestovného ruchu, ktorý je však limitovaný podmienkami ochrany prírody a krajiny. Na jeho území je možné realizovať horský cestovný ruch a  zimné športy, horskú a lyžiarsku turistiku, cykloturistiku, horský a podhorský vidiecky cestovný ruch, prímestskú rekreáciu a mestský  a kultúrny cestovný ruch. Mesto Brezno je nielen hospodárskym, administratívnym a kultúrno-spoločenským centrom okresu, ale je aj nástupným centrom do regiónu Nízkych Tatier a Poľany. Atraktivitu prostredia podmieňuje aj Bystrianska jaskyňa, ktorá sa nachádza v obci Bystrá a využíva sa na speleoterapiu. Najdlhšou a zároveň najhlbšou jaskyňou na území Banskobystrického kraja je Jaskyňa mŕtvych netopierov, ktorá má dĺžku 19 km a hĺbku 320 m. Nachádza sa v centrálnej časti  hrebeňa Nízkych Tatier v Ďumbierskom vysokohorskom krase v nadmorskej výške 1750 m. n. m. Svoje pomenovanie získala podľa kostičiek netopierov, ktoré sa nachádzajú v celej jaskyni.

  V západnej časti Nízkych Tatier sú strediská cestovného ruchu celoštátneho  a medzinárodného významu. Strediská medzinárodného významu Tále – Krpáčovo – Bystrá a Mýto pod Ďumbierom disponujú významným rekreačným potenciálom. Tále sa vďaka významnému investorovi stali strediskom cestovného ruchu s komplexom poskytovaných služieb na požadovanej európskej úrovni. Okrem dobre vybudovanej materiálno-technickej základne je tu situované prvé 18- jamkové golfové ihrisko. Po stagnácii za posledné obdobie postupne dochádza k oživeniu rekreačnej oblasti Chopok – juh. Od roku 2012 sú svahy južnej a severnej strany Chopku vzájomne prepojené 15 miestnou kabínkovou lanovkou. Bola vybudovaná  panoramatická reštaurácia Rotunda priamo na vrchole Chopku a množstvo parkovacích miest  na parkovisku Krupová. Areál biatlonu v Osrblí je najvýznamnejším centrom slovenského biatlonu, ktoré je oprávnené organizovať súťaže medzinárodného významu. Je však nevyhnutné dobudovať prístupové komunikácie a infraštruktúru. Významnou atraktivitou územia je technická pamiatka – Čiernohronská železnička a Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline, ktoré sú hlavným impulzom súčasného rozvoja cestovného ruchu v priestore Čierny Hron. Predstavuje jednu z najväčších turistických atrakcií regiónu. Drevené vagóniky historickej lesnej Čiernohronskej železnice pripomínajú časy, kedy sa z balockých hôr zvážalo drevo. Lesnícky skanzen je spojením múzea v prírode a okružného náučného chodníka. Tradícia lesných železníc je úzko spätá s ťažbou a spracovaním dreva na Slovensku. Predstavuje jednu z najväčších turistických atrakcií regiónu. V roku 1986 bol hornatý Gemer a Malohont prepojený s Horehroním dodnes fungujúcou ozubnicovou železnicou. Takmer 6-kilometrový úsek trate z Tisovca na Zbojskú je technickou raritou. Ozubnice sú na trati dodnes. Aj keď ich dnešné lokomotívy už nepotrebujú, trasa je vyhľadávanou letnou atrakciou. Východiskom historickej Ozubnicovej železnice Pohronská Polhora – Tisovec, ktorá je zapísaná  Zozname kultúrnych pamiatok Slovenska je obec Pohronská Polhora.

Svojim špecifickým osídlením je Horehronie charakteristické drevenou architektúrou a tradičnou ľudovou kultúrou, ktorá je aj dodnes zachovaná v obciach Polomka, Telgárt, Šumiac, Pohorelá a Heľpa, kde sa periodicky konajú folklórne slávnosti. V obci Lom nad Rimavicou je neziskové združenie Slovenský Hucul na záchranu jedného z našich tradičných plemien koníkov – Hucula a vo vrchárskej obci Sihla sa nachádza ekofarma s chovom koňa hucula.

Autor:Ing. Silvia Neviďanská

.

Hlasuj
(1 Hlas)
Okresné mesto  Brezno je druhým najväčším mestom Horehronia. Mestské privilégiá udelil tomuto mestu Ľudovít Veľký v roku 1380. Zo severu mesto…
Hlasuj
(3 hlasov)
Prechádzky mestom a históriou – prehliadka historického centra mesta Atraktivity na trase - Historické jadro mesta – mestská pamiatková zóna Námestie …
Hlasuj
(4 hlasov)
Vrchárska obec Sihla sa nachádza v atraktívnom prostredí mikroregiónu Čierny Hron vo Veporských vrchoch na rozhraní Horehronia, Podpoľania a Gemera.
Hlasuj
(9 hlasov)
Lyžiarske stredisko sa rozprestiera v Nízkych Tatrách v obci s rovnakým názvom (Mýto pod Ďumbierom), blízko dôležitého cestného ťahu z…
Hlasuj
(3 hlasov)
Na hornom toku Hrona sa už v 16. storočí začali spracovávať farebné kovy. V 18. storočí bol vybudovaný Hrončiansky komplex,…
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Región Horehronie Brezno Články podľa dátumu: utorok, 02 január 2018