Okres Poltár

Okres Poltár

Okres Poltár leží v južnej časti Banskobystrického kraja. Územie je tvorené Lučeneckou kotlinou, ktorá sa rozprestiera až po obec Poltár. Rozlohou, ktorá je 476km² a počtom obyvateľov, ktorý dosiahol 22 002, patrí medzi najmenšie okresy Slovenska. Hustota obyvateľstva je 55 osôb/km2 (stav k 30.6.2015). Medzi najvýznamnejšie priemyselné odvetvia v okrese patrí sklársky priemysel a priemysel výroby stavebných hmôt.

Okres Poltár leží  vo východnej časti  Banskobystrického kraja. Územie je tvorené Lučeneckou kotlinou, ktorá sa rozprestiera až po mesto Poltár. Rozlohou a počtom obyvateľov patrí medzi najmenšie okresy Slovenska. Susedí s okresom Rimavská Sobota, Detva, Lučenec a Brezno a cez jeho územie preteká rieka Ipeľ. Južnú a strednú časť okresu tvorí Lučenecká kotlina s rázom poľnohospodárskej krajiny s dominantným vidieckym osídlením. Zasahuje až po okresné mesto Poltár. Stolické vrchy a Revúcka vrchovina sa nachádzajú v severnej časti okresu. Región disponuje dobrým potenciálom na rozvoj cestovného ruchu. Prírodné danosti dávajú predpoklady pre rozvoj  podhorskej a horskej turistiky, vidieckej turistiky a zimnej rekreácie. Východiskovým strediskom zimných športov je lyžiarske stredisko Kokava Línia – Háj s možnosťou umelého zasnežovania a s upravovanými svahmi. Na letnú rekreáciu spojenú s pobytom pri vode je predurčená vodná nádrž Uhorské. Uhorské bolo v minulosti turistami obzvlášť vyhľadávanou oblasťou s veľmi dobrými podmienkami  na turistiku a rekreáciu. Návštevníci regiónu môžu stráviť príjemné chvíle oddychu na vybudovanom modernom mestskom kúpalisku v Poltári.

Na území okresu sa nachádzajú maloplošné chránené územia, prírodná rezervácia Hrabovo a chránené areály Jasenina,  Kúpna hora a Pod šťavicou. Jedinečné chránené územie Rovnianska gaštanica pri obci Rovňany bolo vyhlásené za chránené v roku 1990. Nachádza sa tu areál s viac ako 100 starými stromami jedlých gaštanov, vek ktorých sa pohybuje v rozmedzí 200 – 250 rokov.

Okres má veľmi dobré podmienky na rozvoj cykloturistiky. Prechádza ním Ipeľská a Rudohorská  cyklomagistrála, popri ktorých je však potrebné vybudovať sieť obslužných zariadení.

Významný potenciál pre rozvoj cestovného ruchu má sklárska výroba. Mnohé umelecké sklárske výrobky sa nachádzajú v rôznych múzeách a európskych galériách. Príležitosťou pre zatraktívnenie regiónu je organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí s využitím tradícií regiónu. Medzi najvýznamnejšie patrí folklórny festival Koliesko v Kokave nad Rimavicou.

Autor: Ing. Silvia Neviďanská  

Hlasuj
(3 hlasov)
Mesto Poltár je známe aj výrobou šamotových tehál, trativodov a kachličiek. Patrí medzi  najmenšie okresné mestá na Slovensku. Štatút mesta bol…
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Región Novohrad Poltár