Okres Zvolen

Okres Zvolen

Okres Zvolen sa rozprestiera v strednej časti kraja v oblasti Slovenského stredohoria. Susedí s okresmi Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Krupina, Detva a Žiar nad Hronom. Rozprestiera sa vo Zvolenskej kotline na oboch stranách rieky Hron  a jej prítokoch Slatiny a Neresnice.

Susedí s okresmi Banská Bystrica, Krupina, Detva a Žiar nad Hronom. Je charakteristickým priemyselným okresom. V sfére priemyslu prevláda strojárska výroba, drevospracujúci a potravinársky priemysel. Je dôležitým cestným  železničným ulom. Na jeho území sa nachádza letisko Sliač známe ako Tri duby, ktorému bol udelený štatút medzinárodného letiska.  Rozloha okresu je 759 km² a žije v ňom 68 971 obyvateľov. Hustota obyvateľstva je 63 osôb/km2 (stav k 30.6.2015).Jeho  terén  je  značne   členitý.  V  severozápadnej  časti zasahuje do  Kremnických vrchov, v severovýchodnej časti do masívu  Poľany, v  juhovýchodnej časti  zasahuje územie  do Javoria  a  v  juhozápadnej  časti  do Pliešovskej kotliny a Štiavnických vrchov. K významným prírodným atraktivitám patria chránené územia Boky so skalným hríbom „Čertova skala“, Mláčik nad Železnou Breznicou a Badínsky prales, ktorý do okresu zasahuje len okrajovo.  Arborétum Borová hora sústreďuje viac ako 450 druhov drevín a ich 1100 foriem v počte viac ako 20 tisíc jedincov. Nezabudnuteľnou je aj zbierka ruží s jej 600 odrodami a 4 000 kríkov, ktoré dokumentujú pôvodne vyšľachtené odrody na území Rakúsko - Uhorska, Čiech, Maďarska a Slovenska. Návštevníci môžu vidieť 660 druhov kaktusov najmä z Mexika a z Južnej Ameriky. Je vedecko - pedagogickým pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene. Vzhľadom na mimoriadne vysokú hodnotu sústredených zbierok bolo Arborétum Borová hora v roku 1981 vyhlásené za chránený areál.

Okres je bohatý na minerálne a termálne pramene, ktoré podmieňujú rozvoj kúpeľného a zdravotného cestovného ruchu v kúpeľnom meste Sliač a v obci Kováčová. Vďaka jedinečnému zloženiu termálnej minerálnej vody a dosiahnutým liečebným výsledkom u pacientov s pohybovými ťažkosťami sú Kúpele Kováčová - Liečebný dom Detvanstále viac vyhľadávané a navštevované. V kúpeľoch sa liečia choroby pohybového ústrojenstva, nervové choroby, choroby tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, choroby obličiek a močových ciest a ženské choroby. Národné rehabilitačné centrum Kováčová je zdravotnícke zariadenie zaradené ako špecializovaná nemocnica s celoslovenskou pôsobnosťou pre liečbu pacientov po úrazoch chrbtice s poškodením miechy, polytraumatizmoch, amputáciách, náročných operačných výkonoch na pohybovom systéme. Liečivú vodu využíva aj Spa Medical wellness centrum hotela Kaskády, ktoré ponúka wellness procedúry v termálnom bazéne, termálnom bazéne s tryskami, vonkajšom bazéne s termálnou vodou a v iných vodných atraktivitách. Na letnú rekreáciu je využívané kúpalisko Neresnica pri Zvolene, termálne kúpalisko na Sliači,  zrekonštruovaný moderný areál termálneho kúpaliska Holidaypark Kováčová a Športový areál Orlík. Strediskom zimných športov je športovo – rekreačný areál Skicentrum Kráľová.

Okres Zvolen svojim členením a rozlohou je vhodný na rozvoj nemotorovej dopravy, ktorý môže prepojiť mestské územia medzi mestom Zvolen a mestom Banská Bystrica. Medzi najvýznamnejšie cykloturistické trasy patrí Rodinná cestička od Zvolena po Sliač, Zelená stuha Pohronia z Kováčovej  do Dolnej Mičinej, ktorá prepája kúpele Kováčová a Sliač, cyklotrasy vedúce údolím rieky Slatina a cyklotrasy v Podpoľaní. V rámci okresu Zvolen pôsobí cykloklub CYKLO ADVENTURE SLOVAKIA, ktorý v spolupráci Turistickým informačným centrom a ďalšími partnermi prevádzkuje Bike Centrum, ktoré ponúka produktové cyklobalíčky a outdoorové aktivity pre klientov s kompletným programom, logistikou a službami certifikovaného cyklosprievodcu a inštruktora.

V oblasti stredného Pohronia leží administratívne centrum okresu mesto Zvolen. Vďaka svojej polohe je križovatkou cestných a železničných ťahov celoslovenského významu. Z historického hľadiska význam mesta vzrástol po udelení výsad kráľovského mesta a po vybudovaní Zvolenského zámku, ktorý bol v čase Tureckých vpádov uzatvorený do kamenných hradieb a stal sa obranou baštou stredoslovenských banských miest. V súčasnosti je Zvolenský zámok sídlom Slovenskej národnej galérie, ktorej súčasťou sú kópie diel Majstra Pavla z Levoče, transfery gotických nástenných malieb a diela európskych výtvarných umelcov. S históriou Zvolena je úzko spätý Pustý hrad na vrchu pohoria Javorie. Pustý hrad je jednou z najstarších archeologických lokalít v Banskobystrickom kraji. Zrúcanina hradu sa nachádza len 2 km od centra mesta a svojou rozlohou patrí k najväčším v Európe. Aj napriek prebiehajúcemu archeologickému výskumu je sprístupnený a vedie k nemu náučný chodník s dĺžkou 6,4 km a prevýšením 271 metrov. 

V okresnom meste sa nachádzajú aj významné kultúrne inštitúcie. Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré je zamerané na dokumentáciu histórie a súčasnosti lesníctva a drevárstva na Slovensku. Je jediným múzeom svojho druhu na Slovensku, ktoré dokumentuje aj vývoj prírody a spoločnosti vo Zvolenskom regióne. Múzeum má vo svojich zbierkach takmer 46 tisíc predmetov začlenených do archeologického, historického, národopisného, numizmatického, lesníckeho, drevárskeho, mykologického fondu a fondu historických fotografií. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského  je zamerané na činohernú tvorbu pre všetky vekové kategórie divákov, vrátane tvorby pre deti a mladé publikum. Spolupracuje s  Akadémiou umení v Banskej Bystrici – poslucháči Fakulty dramatických umení hosťujú v inscenáciách pripravovaných DJGT ZV. Okrem tvorby a  predvádzania dramatických diel každoročne ponúka pre divákov pohľad do zákulisia formou  Dňa  otvorených  dverí divadla (1. mája), realizuje anketu divákov MOTÝĽ o najpopulárnejšiu herečku, herca a inscenáciu, ktorej vyhodnotenie otvára divadelnú sezónu. Na nádvorí Zvolenského zámku sa každoročne v júni (od roku 1974) koná najstarší plenérový medzinárodný divadelný festival  na Slovensku „Zámocké hry zvolenské“.

Autor: Ing. Silvia Neviďanská

Hlasuj
(1 Hlas)
Kúpele Sliač majú unikátnu minerálnu vodu. Voda je uhličitá, síranovo - hydrogénuhličitanová, vápenato-horečnatá s vysokým obsahom CO2 a so vzácnou izotermickou…
Hlasuj
(6 hlasov)
PROGRAM Historické centrum a okolie Zvolena Cca 4 - 6 hodín   Atraktivity na trase Námestie SNP  - Zvolenský zámok,…
Hlasuj
(3 hlasov)
Medzinárodné letisko Sliač, známe aj ako „Tri Duby“ z čias druhej svetovej vojny, sa nachádza v ideálnej polohe na území…
Hlasuj
(4 hlasov)
Spoločnosť Continental Automotive Systems Slovakia s. r. o., so sídlom vo Zvolene, ktorá je súčasťou nadnárodného koncernu Continental, sa zameriava…