Hlasuj
(3 hlasov)

V atraktívnom prírodnom prostredí Národného parku Muránska planina sa nachádza Zbojnícky dvor. Organizujú sa tu rôzne podujatia, oslavy, firemné stretnutia a detské prázdninové tábory.

Hlasuj
(3 hlasov)

Mesto Detva s cca 15 000 obyvateľmi bolo založené v roku 1638 ako poddanská obec vígľašského panstva Ladislava Csákyho. Obec sa rýchle rozrastala a z jej chotára sa postupne vyčlenilo viacero obcí. V roku 1787 tu vznikla prvá bryndziareň na Slovensku. V roku 1811 bola Detva na základe kráľovskej listiny povýšená na mestečko s udelením príslušných výsad – právom organizovania výročných trhov a jarmokov. Štatút mesta získala Detva v roku 1965 a centrom rovnomenného okresu sa stala v roku 1996.

Hlasuj
(4 hlasov)

Geografické a administratívno-právne hranice Podpoľania nie sú celkom presne vymedzené. Platí však, že Podpoľanie zahŕňa okres Detva  a zaberá časti okresov Zvolen a Banská Bystrica. Z juhovýchodu susedí s novohradským regiónom, z južnej strany s Hontom, zo západnej s Pohroním a zo severnej s Horehroním. Tento región jednoznačne patrí k najsvojráznejším na Slovensku.

Hlasuj
(8 hlasov)

Atraktivity na trase

Svätotrojičné námestie - Pseudobarokový mestský dom, Svätotrojičný stĺp

Západná strana mesta - Bazilika narodenia Panny Márie, mestské hradby

Šibeničný kopec -  Kaplnka sv. Anny

Panoráma pod Vartovkou, Vartovka

Sebechleby, Stará Hora

Hlasuj
(3 hlasov)

Prechádzky mestom a históriou – prehliadka historického centra mesta

Atraktivity na trase - Historické jadro mesta – mestská pamiatková zóna

Námestie  – mestská veža – mariánsky stĺp – kaplnka piaristického kláštora -  radnica (expozícia Horehronského múzea) -  rímskokatolícky kostol  – historický mestský park – pomník gen. M.R. Štefánika

Chalupkova ulica  - Kaplnka sv. Kríža -  evanjelický kostol

Štúrova ulica - synagóga

Hlasuj
(8 hlasov)

Historické centrum Revúca

Cca 2  hodiny

Atraktivity na trase

Muránska ulica - Prvé slovenské gymnázium, Evanjelický kostol, Evanjelická fara, Rodný dom generála Rudolfa Viesta, Kráľov dom,  

Námestie Slobody - budova Mestského úradu, Nandrássyho dom, Rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca, Novšia budova Prvého slovenského gymnázia

Hlasuj
(3 hlasov)

Historické centrum Gemera

Cca 1- 2  hodiny

Atraktivity na trase

Hlavné námestie - Kostol sv. Jána Krstiteľa, Kalvínsky kostol, Knižnica Mateja Hrebendu, Mestská galéria

Námestie Mihálya Tompu -  Župný dom, Gemersko - malohontské múzeum

Hlasuj
(5 hlasov)

Historické centrum Lučenca

cca 2 - 3 hodiny

Atraktivity na trase

Kubínyiho námestie - Novohradské múzeum a galéria, Kalvínsky kostol, Rímskokatolícky kostol, Reduta,

Fiľakovská cesta - Szilassyho kaštieľ

Vajanského ulica - Židovská synagóga

Masarykova ulica - meštianske secesné domy

Zlatá ulička, Begova veža

Mestský park

Hlasuj
(54 hlasov)

PROGRAM

Historické centrum Kremnice

Cca 3 - 4 hodiny

Atraktivity na trase

Banská cesta - Štôlňa Andrej

Štefánikovo námestie - Areál mestského hradu, Kostol sv. Kataríny, Morový stĺp sv. Trojice, Múzeum medailí a mincí, Mincovňa

Hlasuj
(6 hlasov)

PROGRAM

Historické centrum Banskej Bystrice

cca 2 - 3 hodiny

Atraktivity na trase

Námestie Štefana Moyzesa - Mestský hrad - Kostol nanebovzatia Panny Márie, Matejov dom, Kostol sv. Kríža, Barbakan s vežou, Praetórium

Námestie SNP - Šikmá hodinová veža, Mariánsky stĺp, Kostol sv. Františka Xaverského, Benického dom, Thurzov dom,

Dolná ulica - Bethlenov dom, Kostol sv. Alžbety

Kapitulská ulica - Múzeum SNP

Strana 3 z 5
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Región Články podľa dátumu: štvrtok, 29 december 2016