Vodná nádrž Ružiná so strediskami v obciach Ružiná a Divín sa nachádza medzi mestami Zvolen a Lučenec.